iWall-liikuntapeliseinä (CSE Entertainment, 2022)

Verkoston osaaminen

Verkosto koostuu toisiaan tukevista toimijoista, joiden yhteisenä ja yhdistävänä arvona on lasten ja nuorten liikuttaminen ja hyvinvointi mm. erilaisten teknologisten tuotteiden ja palveluiden avulla. Toimintamme ulottuu monenlaisen liikunnan ja toiminnan pariin – liikutamme lapsia ja nuoria yli laji- ja aluerajojen.

Yhdessä rakennamme toimivan kokoonpanon kentälle

LIUKAS verkoston avulla monipuolistat ja lisäät osaamistanne

Verkostomme vahvuus koostuu monialaisesta osaamisesta ja sen avoimesta jakamisesta. Toimijoiden mukanaan tuomaa laaja-alaista osaamista lähdetään nyt hyödyntämään sekä lasten ja nuorten liikunnan että urheiluharrastetoiminnan puolelle.

Verkostostamme löydät erikoisosaamista mm. seuraavilta osa-alueilta:

  • Liikunnallinen pelaaminen
  • Liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö ja teknologia
  • Teknologiset ratkaisut lasten ja nuorten valmennuksen tueksi
  • Liikuntateknologian bioteknologiset ratkaisut, puettavat anturit ja painettava elektroniikka
  • Lasten ja nuorten liikunnan seurannan optimointi
  • Älykkäät liikuntapalvelut ja liikuntakokeilujen ekosysteemi

Liikunnallinen pelaaminen

Liikunnallisessa digitaalisessa pelaamisessa käytät pelaamiseen kehoasi – ja pidät samalla hauskaa! Voit pelata yksin, pareittain tai ryhmässä.

Hyppää virtuaalisille urheilureiteille kanssamme! Urheiluvalmennus ja -harjoittelu saa uusia ulottuvuuksia liikunnallisella pelaamisella. Verkostossamme Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on erikoistunut mm. 3D- ja VR-pohjaisten simulointi- ja visualisointiratkaisujen tuottamiseen. Näissä kehittämisteemoina ovat eSports- ja Exergaming (liikunnallinen digitaalinen pelaaminen) sekä erilaisten kohderyhmien virtuaalivalmennuksen kehittäminen. Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu tuo mukanaan lasten ja nuorten liikuntakasvatusosaamista.

Kainuussa kehitteillä oleva Arctic Data Intelligence and Supercomputing Ecosystem in Kainuu (AIKA) kattaa alueen toimijat suurteholaskennan, data-intelligencen (analytiikka, tekoäly, visualisointi) ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Liikuntateknologian ratkaisujen kokeilu ja kehittäminen, sekä datan ja digitalisaation hyödyntäminen Kainuun liikuntamatkailun tukena on tärkeä osa tulevan AIKA Digital Innovation Hubin toimintaa.

Liikunnalliseen pelaamiseen liittyvät myös huippu-urheilun datastrategiatyön (HUDS) osaamisen ja menetelmien levittäminen huippu-urheilusta laajemman käyttäjäkunnan käyttöön, tavoitteena liikunnan aktivointi ja hyvinvoinnin edistäminen (Jyväskylän yliopisto).

iWall-liikuntapeliseinä (CSE Entertainment, 2022)
iWall-liikuntapeliseinä (CSE Entertainment, 2022)

Liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö ja teknologia

Verkoston tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten harrastustoimintaa kaikkien saavutettavaksi. Motivoivalla ja hyvinvointia tukevalla ympäristöllä kannustetaan aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Jyväskylän yliopiston strategiseksi painopisteeksi on nostettu informaatioteknologia ja ihminen yhteiskunnassa liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna. Tähän liittyen liikuntatieteellinen tiedekunta osallistuu huippu-urheilun tutkimukseen yhdessä IT-tiedekunnan kanssa, jolloin saadaan kattavaa osaamista erityisesti liikuntateknologiasta sekä -sovelluksista. Työtä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, joka mahdollistaa selvittämään mm. sovellusten ja laitteiden käytön vaikutuksen liikuntamotivaatioon.

Oulun yliopisto on keskittynyt erilaisten ICT-ratkaisujen (anturit ja mittarit, painettava elektroniikka, langattomuus, ohjelmistot, turvallisuus) tutkimiseen, mm. terveyden, hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun alueille. Tulevaisuuden sovelluksia kehitetään yhteistyössä yritysten, tutkimusorganisaatioiden, julkisyhteisöjen ja verkostojen kanssa.

Teknologiset ratkaisut lasten ja nuorten valmennuksen tueksi

Teknologisia menetelmiä voidaan hyödyntää erikseen tai yhdistetysti eri tarpeisiin, aina kuntoutuksesta terveysliikuntaan ja tavoitteelliseen urheiluun. Verkoston osaamisen ja kehittämistyön avulla voimme tukea lasten ja nuorten valmennusta kaikilla tasoilla.

Jyväskylän yliopistosta löytyy huippuosaamista biomekaniikassa, liikuntafysiologiassa sekä valmennus- ja testausopissa. Osaamista löytyy mm. mittausmenetelmien kehittämisestä biomekaanisiin mittauksiin sekä markkerittomaan liikeanalyysiin tekoälyn avulla.

LUT-yliopiston MORE SIM tuo taas verkostoon osaamista biomekaniikan ja sports engineering -liitännäisten fysiikkapohjaisten simulointiratkaisujen kautta. Nämä mahdollistavat uusia liiketoimintaratkaisuja ja uutta palveluliiketoimintaa, joka perustuu digitaalisten ihmismallien ja fysiikkapohjaisten interaktiivisten ympäristöjen hyödyntämiseen.

Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus ja sen verkosto, jota koordinoi Turun yliopiston yhteydessä toimiva Paavo Nurmi -keskus, tuo verkostoon liikuntalääketieteen ja terveysliikunnan huippuosaamista. Osaamisen avulla tähdätään terveeseen liikuntaan ja harjoitteluun sekä urheiluvammojen ehkäisyyn ja tehokkaan hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen. Osaamista hyödynnetään myös valmennusosaamisen ja valmennuksen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Turun ammattikorkeakoulu on osa tätä verkostoa ja toteuttaa TKI-hankkeita terveys-, hyvinvointi- ja urheiluteknologian sekä lasten ja nuorten terveysliikunnan, urheiluvammojen ehkäisyn ja kuntoutuksen alalla.

Teknologisiin ratkaisuihin kuuluvat olennaisena osana myös näihin liittyvä datan keruu ja hallinta-asiat, joiden ratkaisemiseksi hyödynnetään osaamista ja kokemuksia huippu-urheilun datastrategiatyön (HUDS) puolelta.

Liikuntateknologian bioteknologiset ratkaisut, puettavat anturit ja painettava elektroniikka

Terveyden ja hyvinvoinnin alalla nähdään uutena mahdollisuutena erilaisten antureiden ja mittareiden, ja niistä saatavan tiedon hyödyntäminen mm. ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.

LIUKAS verkostossa toimiva Oulun innovaatioallianssi (OIA), ekosysteemi PrintoCent, tuottaa erilaisia painettavaan elektroniikkaan pohjautuvia ratkaisuja mm. terveys- ja hyvinvoinnin mittauksiin ja datan digitalisointiin.

Oulun yliopisto puolestaan on osa Printattavan älykkyyden kansallista infrastruktuuria, joka tarjoaa maailmanluokan tutkimus- ja kehitysympäristön uusien painettavien elektroniikan ratkaisujen kehittämiseen, aina materiaaleista järjestelmätasolle asti. Tällaisia ovat esimerkiksi urheiluun ja liikkumiseen liittyvät puettavat anturit.

Oulun yliopisto on myös osa lippulaivahanketta GeneCellNanoa, joka tutkii ja kehittää mm. bioteknologisia ratkaisuja lääke- ja terveysteknologian käyttöön.

Lasten ja nuorten liikunnan seuranta ja optimointi

Lasten ja nuorten liikunnan seurannassa ja optimoinnissa keskitytään erityisesti liikunnan kuormittavuuteen ja optimaalisen liikunnan määrän kehittämiseen teknologian avulla. Aiheeseen liittyvää osaamista löytyy useilta verkostoon kuuluvilta toimijoilta ja sitä pyritään hyödyntämään laajalti, eri lajien kesken.

Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu kuuluvat alueelliseen Terveyskampus Turku -osaamiskeskittymään. Sen osana toimiva Lasten ja Nuorten liikunnan osaamiskeskus kehittää lasten, nuorten ja perheiden liikuntaa edistäviä toimintamalleja ja teknologioita sekä tuo LIUKAS-verkoston toimintaan alueelliset vahvat toimintamallit ja yhteistyöverkostot.

Älykkäät liikuntapalvelut ja liikuntakokeilujen ekosysteemi

Kehitettävät terveys- ja liikuntapalvelut sekä palvelumuotoilun ja käytettävyyden osaaminen mahdollistaa erilaiset liikuntapalveluiden kokeilut ja innovatiivisen suunnittelun yhdessä liikuntaseurojen, julkisen sektorin, laitevalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa.

LAB-ammattikorkeakoulun verkostoa palveleviin strategisiin ekosysteemeihin kuuluvat mm. innovaatioiden kaupallistaminen yhteistyössä LAB:in Business Mill -yrityshautomon kanssa, hyvinvointialan kokeiluekosysteemit LAB Well Tech -yksikön kautta sekä ihmisen fysiologisen kuormituksen ja palautumisen mittaaminen LAB:in fysiologian laboratoriossa.

Yhteisenä tavoitteenamme on lasten ja nuorten liikuttaminen – liikuta sinäkin

Haluatko tietää lisää osaamisestamme? Tai onko teillä tarjota lisäosaamista tai -palveluita verkostomme ympärille? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!