LIUKAS on kuin joukkueurheilua parhaimmillaan

Yhdessä olemme toimiva verkosto, joka tuntee toistensa vahvuudet ja heikkoudet, sekä tukee, kannustaa ja auttaa niiden kanssa. Jäsenenämme voi olla urheiluseuroja ja liittotason toimijoita, liikunta-alan yrityksiä, laitesovellusten ja palveluiden kehittäjiä, tutkijoita sekä kuntien ja kaupunkien liikuntatoimia. Teemme yhteistyötä myös koululuokkien ja muiden liikunnallisuudesta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa. Verkoston avulla on tarkoitus varmistaan yhä vahvemmin osaamisen ja toimintatapojen levittäminen huippu-urheilusta laajemman käyttäjäkunnan tietoisuuteen.

Mikäli kaipaat vahvistusta toimintaasi tai haluat olla mukana liikuttamassa lapsia ja nuoria, ota yhteyttä, niin muodostetaan yhdessä menestyvä joukkue.

Yhdessä olemme vahva joukkue! Meiltä löytyy liikuntateknologian erikoisosaamista, jonka avulla saamme kattavat eväät lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi.

Toimintamme keskeisimmät pelivälineet

Hyvä vuorovaikutus on kaiken ydin

Toimintamme on monialaista ja vuorovai-kutuksellista: jatkuva ja avoin vuorovaikutus mahdollistaa sen, ettei kukaan jää yksin, vaan jokaista autetaan onnistumaan ja nousemaan palkintokorokkeelle. Verkoston sisällä oleva vankka liikuntateknologian osaaminen on kaikkien käytettävissä, tarjoten uusia ratkaisuja lasten ja nuorten liikkumattomuuden ongelmiin.

Uusia ratkaisuja liikunnan lisäämiseksi

Olemme jatkuvasti kehittämässä uusia liikuntateknologia ratkaisuja, ajankohtaista tutkimustietoa hyödyntäen. Kehitämme erilaisia työkaluja, joilla motivoida lapsia
ja nuoria liikkumaan. Tällaisia ovat mm. erilaiset liikunnalliset sovellukset sekä tuloksia mittaavat laitteet. Jokainen verkos-toon kuuluva on oikeutettu hyödyntämään tätä tietotaitoa toimintansa kehittämisessä.

Tavoitteemme on liikuttaa lapsia

Haluamme tarjota lapsille ja nuorille terveyttä ja hyvinvointia motivoivan liikunnan avulla. Liikkumisen edellytyksiä
ja kannustimia lisätään niin liikunnan harrastajille kuin urheilijoille. Jokainen on yhtä tärkeä ja kaikkia tuetaan tarvitsemal-laan tasolla. Moniammatillisen ja osaavan verkoston toiminta on innostavaa ja osallis-tuvaa sekä pitkäjänteistä ja asetettuihin tavoitteisiin tähtäävää.

Katse tulostaululle – onnistuneet tulokset ovat yhteinen päämäärämme

Verkostossa on voimaa – yhdessä pistämme pyörät ripeästi pyörimään. Tiedon ja ideoiden jakaminen verkoston kesken tapahtuu avoimesti ja reilusti. Mm. tutkimustulokset ovat nopeasti kaikkien saatavilla, toimintamme on sujuvaa ja tehokasta, ja saavutamme toivottuja tuloksia nopeallakin aikataululla.

Lue lisää osaamisestamme

Tule liikuttamaan kanssamme lapsia ja nuoria

Verkostomme reipas ja aktiivinen yhteistyö sekä liikuntateknologian uusimmat ratkaisut auttavat edistämään yhteisten tavoitteiden saavuttamista lasten ja nuorten liikuttamisessa. Autamme löytämään siihen juuri teille sopivat tavat.